Loading...

کودک و نوزاد

بازدید: 903

تربیت و پرورش کودکانی شاد،با اعتماد به نفس،تیز هوش و اجتماعی کار پیچیده و دشواری نیست و والدین،فقط باید خود را از میان اطلاعات نادرستی که طی سالها زندگی به آنها داده شده است،بیرون بکشند و با ماهیت واقعی فرزند داری آشنا شوند.اگر پدران و مادران با نیازهای فرزندانشان آشنا باشند،می توانند وسایل مورد نیاز را برای او فراهم کنند و به این ترتیب ارتباط درستی با او برقرار سازند.در این بخش از سایت خانومانه شما را با اصول پرورش کودکانی شاد و تیز هوش و همچنین اصول پرورش نوزاد و تغذیه و مطالب روان شناسی کودک و نوجوان آشنا خواهیم کرد